Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska

Nr umowy o dofinansowanie:

RPDS.04.04.01-02-0024/17-00 z dnia 24.04.2018

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych

Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne

Typ projektu 4.4.G. Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym).

Lider projektu: Gmina Wrocław

Partnerzy projektu:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Kampania zostanie przeprowadzona na podstawie opracowanej w ramach projektu Strategii komunikacji. Działania informacyjno - edukacyjne będą prowadzone w prasie, telewizji, internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej. Zostanie zorganizowanych 50 bezpośrednich spotkań
z mieszkańcami Wrocławia i 10 spotkań z mieszkańcami gminy ościennych oraz 25 warsztatów
w ZOO i Ogrodzie Botanicznym.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców nt. bioróżnorodności oraz ochrony środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Całkowita wartość projektu: 592 561,40 zł

  • Kwota dofinansowania: 503 677,19 zł

  • Wkład własny: 88 884,21 zł

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.04.2018

  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

LLista szkoleń MAJ-CZERWIEC 2018 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

LLista szkoleń MAJ-CZERWIEC 2018 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

May 27, 2018

09:00-12:00

Szkolenia dla Seniorów z Rodzinami

Miejskie Centrum Usług Socjalnych 
ul. Mączna 3 Wrocław 

May 28, 2018

9:00-12:00

Szkolenie dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole 121
ul. Tramwajowa 34 Wrocław 

May 28, 2018

12:30-15:30

Szkolenie dla Rodzin z Dziećmi

​Przedszkole 121
ul. Tramwajowa 34 Wrocław 

May 29, 2018

9:00-12:00

Szkolenia dla Seniorów z Rodzinami

MEDI-SYSTEM 
ul. Dyrekcyjna 5-7 Wrocław 
 


 

Please reload

Jun 05, 2018

11:00-14:00

Szkolenia dla Seniorów z Rodzinami

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Greków w Polsce „Odysseas”,
ul. Ruska 46A Wrocław 

Jun 06, 2018

8:00-11:00 11:15-14:15 14:30-17:30

Szkolenie dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole 2
ul. Walerego Sławka 5 Wrocław 

Jun 07, 2018

18:00-21:00

Szkolenie dla Seniorów z Rodzinami

Klub Aktywnych Kobiet przy RO Swojczyce
Strachocin-Wojnów
ul. Swojczycka 118 Wrocław

Jun 11, 2018

10:00-13:00

Szkolenia dla Seniorów z Rodzinami

Klub Seniora przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”
ul. Rękodzielnicza 1 Wrocław


 

Please reload

Jun 12, 2018

09:00-12:00

Szkolenia dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole nr 61
 ul. Gajowicka 199 Wrocław

Jun 13, 2018

15:45-18:45

Szkolenie dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole 102
 ul. Litomska 11 Wrocław

Jun 17, 2018

15:45-18:45

Szkolenie dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole 87

Iwana Pawłowa 6a  Wrocław

Jun 18, 2018

10:00-13:00 13:15-16:15

Szkolenia dla Rodzin z Dziećmi

Przedszkole nr 90 
ul. Zaporoska 51 53-519 Wrocław

Jun 20, 2018

15:00-18:00

Szkolenia dla Seniorów z Rodzinami

Klub Seniora przy RO Pracze Odrzańskie
ul. Stabłowicka 14 Wroclaw

Please reload

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie udziały w szkoleniu minimum dwa dni przed zajęciami 
 

  • Facebook Social Icon
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Miejskie Centrum usług Socjalnych 
ul. Mączna 3 Wrocław 
DATA: 28.05.2018 
 
Warsztaty 
Przedszkole Publiczne 121- 2 szkolenia

ul. Tramwajowa 34  Wrocław 
DATA: 29.05.2018 
 
Warsztaty
MEDI - SYSTEM
ul. Dyrekcyjna 5-7  Wrocław 
DATA: 30.05.2018 
 
Warsztaty
Stowarzyszenie Greków w Polsce
ul. Ruska 46A  Wrocław 
DATA: 06.06.2018 
 
Warsztaty
Przedszkole nr.2

ul. Walerego Sławka 5  Wrocław 
DATA: 07.06.2018 
 
Warsztaty
Klub Aktywnych Kobiet
ul. Swojczycka 118  Wrocław 
DATA: 08.06.2018 
 
Warsztaty
Klub Seniora przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych "Piast"
ul. Rękodzielnicza 1  Wrocław 
DATA: 12.06.2018 
 
Warsztaty
Przedszkole 61
ul. Gajowicka 199  Wrocław 
DATA: 13.06.2018 
 
Warsztaty
Przedszkole 102
ul. Litomska 11  Wrocław 
DATA: 14.06.2018 
Warsztaty
Przedszkole 87
ul. Iwana Pawłowa   6a Wrocław 
DATA: 18.06.2018 
Warsztaty
Przedszkole 90
ul. Zaporoska 51 Wrocław 
DATA: 19.06.2018 
Warsztaty
Przedszkole 90
ul. Zaporoska 51 Wrocław 
DATA: 19.06.2018 
Warsztaty
Klub Seniora przy RO Pracze Odrzańskie
ul. Stabłowicka 14 Wrocław 
DATA:21.06.2018 

LLista szkoleń LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

23.07.2018      10:30
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
25.07.2018      13:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
26.07.2018       12:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
22.08.2018      12:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
22.08.2018      14:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
22.08.2018      16:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
23.08.2018      10:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
29.08.2018      12:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
23.08.2018      12:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
23.08.2018      14:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
28.08.2018    14:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
29.08.2018    14:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
30.08.2018      10:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
30.08.2018      12:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
30.08.2018     14:00
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1-5  Wrocław 

 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 1/5 Wrocław 
DATA: 23.07.2018
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:25.07.2018 
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:26.07.2018 
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:22.08.2018- 3 warsztaty
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:23.08.2018- 3 warsztaty 
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:28.08.2018
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:29.08.2018- 2 warsztaty
Warsztaty
Ogród zoologiczny
ul. Wróblewskiego 5/1 Wrocław 
DATA:30.08.2018- 3 warsztaty

LLista szkoleń WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

20.09.2018      17:00
Warsztaty
Klub Seniora "Marysieńka"
przy Parafii św. J.Apostoła
ul. Królewska 30  Wrocław 
 
21.09.2018      09:00
Warsztaty
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6  Wrocław 

 
26.09.2018       10:30
Warsztaty
Klub Seniora "Ludwisia"
ul. Skrzydlata 11a/1a  Wrocław 

 
30.10.2018       09:00
Warsztaty
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Mennicza 2-23  Wrocław 

 
11.10.2018      15:00
Warsztaty
Rada Osiedla Pracze Odrzańskie
ul. Stabłowicka 141  Wrocław 

 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Klub Seniora "Marysieńka" przy Parafii św. J. Apostoła 
ul. Królewska 30 Wrocław 
DATA: 20.09.2018
Warsztaty
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6 Wrocław 
DATA:21.09.2018
Warsztaty
Klub Seniora "Ludwisia"
ul. Skrzydlata 11a/1a Wrocław 
DATA:26.09.2018
Warsztaty
Rada Osiedla Pracze Odrzańskie
ul. Stabłowicka 141 Wrocław 
DATA: 11.10.2018
Warsztaty
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Mennicza 21-23 Wrocław 
DATA: 30.10.2018

LLista szkoleń LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

15.11.2018      08:00
Warsztaty
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Mennicza 21-23 Wrocław
 
28.11.2018       08:00
Warsztaty
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Mennicza 2-23  Wrocław 

 
26.11.2018       09:00
Warsztaty
Przedszkole nr 61
ul. Gajowicka 61  Wrocław 

 
26.11.2018      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19  Wrocław 

 
22.11.2018      09:00
Warsztaty
Dom Opieki Św. Józefa, 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Małkowice, ul. Klasztorna 1

 
10.12.2018       12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław 

 
11.12.2018       12:00
Warsztaty
Biblioteka Pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław 

 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Szkoła Podstawowa nr 63 
ul. Mennicza 21-23 Wrocław 
DATA: 15.11.2018
Warsztaty
Dom Opieki św. Józefa, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Klasztorna 1 Małkowice
DATA: 22.11.2018
Warsztaty
Przedszkole Publiczne nr 61
ul. ul. Gajowicka 61 Wrocław
DATA: 26.11.2018
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 26.11.2018
Warsztaty
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Mennicza 21-23 Wrocław
DATA: 28.11.2018
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 10.12.2018
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 11.12.2018

LLista szkoleń STYCZEŃ-LUTY 2019
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

17.01.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
 
10.01.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
24.01.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
31.01.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
07.02. 2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Biblioteka Pod Przejściem Świdnickim 
ul. Świdnicka 19 Wrocław 
DATA: 10.01.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 17.01.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 24.01.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 31.01.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 07.02.2019

LLista szkoleń MARZEC-KWIECIEŃ 2019
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

18.04 2019      10:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
28.03.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
21.03.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
07.03.2019      11:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
14.03.2019      12:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
 
25.04 2019      10:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim

ul. Świdnicka 19  Wrocław 
 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław 
DATA: 07.03.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 14.03.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 21.03.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 28.03.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 18.04.2019
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 25.04.2019

LLista szkoleń LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

05.07.2019      10:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
05.07.2019      12:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
05.07.2019      14:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
12.07.2019      10:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
12.07.2019      12:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
12.07.2019      14:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
18.07.2019      11:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejsciem Świdnickim ul. Świdnicka 19
 Wrocław
 
19.07.2019      10:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
19.07.2019      12:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
19.07.2019      14:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
25.07.2019      11:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19
 Wrocław
 
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Ogród botaniczny 
 Wrocław 
DATA: 05.07.2019- 3 warsztaty
30.08.2019      11:00
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
 
Warsztaty
Ogród botaniczny
Wrocław
DATA: 12.07.2019- 3 warsztaty
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul.  Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 18.07.2019
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
DATA: 19.07.2019- 3 warsztaty
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul.  Świdnicka 19 Wrocław
DATA: 25.07.2019
Warsztaty
Ogród botaniczny
 Wrocław
DATA: 30.08.2019

LLista szkoleń WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2019 
- Zajęcia mają charakter otwarty -
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia Twojej obecności        

Serdecznie zapraszamy ! 
Mail: caw-sws@tutamail.com
Telefon: 506164973

 

30.09.2019     10:00
Warsztaty
Przedszkole nr 111 
ul. Skwerowa 14 Wrocław
 
01.10.2019    10:00
Warsztaty
Przedszkole nr 111
ul. Skwerowa 14 Wrocław
07.10.2019    10:00
Warsztaty
Przedszkole Akademia Pana Kleksa
ul. Wielka 18 Wrocław
07.10.2019    13:00
Warsztaty
Przedszkole Akademia pana Kleksa
ul. Wielka 18 Wrocław
15.10.2019    11:00
Warsztaty
Przedszkole nr 1 
Sobótka
29.10.2019    12:00
Warsztaty
Gmina Jedlina Zdrój
21.10.2019    10:30
Warsztaty
Przedszkole nr 3 
Środa Śląska
30.10.2019    12:00
Warsztaty
Gmina Szczawno Zdrój
01.10.2019    13:00
Warsztaty
Przedszkole nr 111
ul. Skwerowa 14 Wrocław
08.10.2019    11:00
Warsztaty
Przedszkole Akademia Pana Kleksa
ul. Wielka 18 Wrocław
01.10.2019    13:00
Warsztaty
Biblioteka pod Przejściem Świdnickim
ul. Świdnicka 19 Wrocław
09.10.2019    10:00
Warsztaty
Przedszkole nr 35
ul. K.Pułaskiego 20 Wrocław
02.10.2019    10:00
Warsztaty
Przedszkole nr 28
ul. Orla 5 Wrocław
09.10.2019    13:00
Warsztaty
Przedszkole nr 35
ul. K.Pułaskiego 20 Wrocław
02.10.2019    13:00
Warsztaty
Przedszkole nr 28
ul. Orla 5 Wrocław
14.10.2019    10:00
Warsztaty
Przedszkole Samorządowe
 Kobierzyce
22.10.2019    13:00
Warsztaty
Przedszkole nr 7
Dzierżoniów
23.10.2019    13:00
Warsztaty
Gmina Bielawa
25.10.2019    12:00
Warsztaty
Gmina Świdnica
28.10.2019    12:00
Warsztaty
Gmina Świdnica
Relacja z przebiegu spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska 
Warsztaty 
Przedszkole nr 111
ul. Skwerowa 14 Wrocław 
DATA: 30.09.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 111 
ul. Skwerowa 14 Wrocław
DATA: 01.10.2019- 2 warsztaty
Warsztaty
Przedszkole nr 28
ul. Orla 5 Wrocław
DATA: 02.10.2019- 2 warsztaty
Warsztaty
Przedszkole Akademia Pana Kleksa
ul. Wielka 18 Wrocław
DATA: 07.10.2019- 2 warsztaty
Warsztaty
Przedszkole Akademia Pana Kleksa
ul. Wielka 18 Wrocław
DATA: 08.10.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 35
ul. K.Pułaskiego 20 Wrocław
DATA: 09.10.2019- 2 warsztaty
Warsztaty
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
DATA: 14.10.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 1 w Sobótce
DATA: 15.10.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej
DATA: 21.10.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 7 w Dzierżoniowie
DATA: 22.10.2019
Warsztaty
Przedszkole nr 4 w Bielawie
DATA: 23.10.2019
Warsztaty
Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy
DATA: 25.10.2019
Warsztaty
Przedszkole w Witoszowie Dolnym- gmina Świdnica
DATA: 28.10.2019
Warsztaty
Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdrój
DATA: 29.10.2019
Warsztaty
Przedszkole "Małe Misie" w Szczawnie Zdrój
DATA: 30.10.2019

ZADZWOŃ​​
tel. 511 288 715 
tel. 511 047 129

ZNAJDŹ NAS

Biuro Fundacji
ul. Piastowska 29a
49-300 Brzeg 

KRS: 0000345192

REGON: 160303742

NIP: 747-18-66-211

Rok powstania: 2009

Wspierając Fundację - Wspierasz Dzieci

BGZ BNP PARIBAS

23 2030 0045 1110 0000 0317 9060

Obsługa Prawna Fundacji

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Przemysław Sandurski
Tel.661 344 384
ul. Powstańców Śląskich 6 49-300 Brzeg

Obsługa Rachunkowa Fundacji

Biuro Rachunkowe
Anna Rudnicka
Tel.77 416 32 25
ul. Jana Pawła II/2 49-300 Brzeg

STATUT
 

KRS ONLINE
 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now